czwartek, 19 listopada 2015

45. Koszalin. Spiralne Rondo Solidarności.

       W Koszalinie z powodu licznych kolizji na teoretycznie bezpiecznym rondzie Solidarności postanowiono zmienić organizację ruchu tego ronda. Wcześniej było ono zorganizowane zgodnie z zasadami "ruchu okrężnego", czyli z biegnącą już od wlotu jedynie okrężnie , zgodnie ze wskazaniem strzałek na znaku C-12 "ruch okrężny", dookoła wyspy środkowej jednokierunkową jezdnią. Niestety z powodu bezpośredniego skręcania w prawo  wprost z wewnętrznego pasa ruchu, czego zabrania art. 22.2.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, następowało zajeżdżanie drogi jadącym prawym pasem ruchu  (art. 16.4 ustawy) okrężnie biegnącej jezdni. Do kolizji dochodziło zatem nie z powodu wadliwej  konstrukcji i organizacji tego obiektu lecz z cwaniactwa, głupoty lub wprost braku wiedzy czym jest nakaz znaku C-12 "ruch okrężny".

        Rondo Solidarności to pięciowlotowy obiekt z okrągłą wyłączoną z ruchu wyspą środkową. Wcześniej zorganizowany optymalnie wg zasad ruchu okrężnego postanowiono zorganizować wprost wg ogólnych zasad ruchu z podporządkowanymi wszystkimi wlotami i jednokierunkowymi jezdniami biegnącymi na wprost do wylotów (tzw. nowoczesne rondo) i spiralnym układem pasów ruchu. Polega to na tym, że na niektórych kierunkach pasy ruchu pojawiają się dopiero na rondzie, a nie już na wlotach.

    Nowoczesne rondo, które nie ma nic wspólnego z "ruchem okrężnym" umożliwia bezpieczne zjazdy dwoma pasami ruchu, a nie tak jak to ma miejsce przy "ruchu okrężnym" tylko z  zewnętrznego pasa ruchu (skręt w prawo z okrężnie biegnącej jezdni), także bezpieczne pod warunkiem, że nikt nie będzie łamał art. 22.2.1 prd.

       Niestety i tu zakrada się "diabeł", który wbrew obowiązującemu prawu dodaje do znaku A-7 znak C-12 "ruch okrężny" wprowadzając chaos z powodu dwóch wzajemnie wykluczających się organizacji ruchu na jednym obiekcie. Niestety nasi rodzimi drogowcy, włącznie z tymi z GDDKiA, nie raczyli zauważyć, że w 2002 roku powrócono do zgodnego z Konwencja wiedeńską znaczenia dyspozycji znaku C-12, którą bez jakiegokolwiek upoważnienia zmienił Kodeks drogowy z 1983 roku. Wg niego znak C-12 był jedynie znakiem nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy środkowej na rondzie, takim nieuprawnionym odpowiednikiem znaku C-9. Nie jest nim już od 15 lat. Nie jest znakiem nakazu kierunku jazdy lecz znakiem nakazu organizacji ruchu "ruch okrężny".

        Uwaga: Pozostawione na wlotach znaki C-12 należy traktować jako znaki C-9 (C-1) na wyspie, a nie jako znaki "RUCH OKRĘŻNY".


          W Polsce nie ma wytycznych projektowania i znakowania "nowoczesnych rond", czyli "skrzyżowań dróg publicznych" z centralna wyspą, podporządkowanymi wszystkimi wlotami i  odśrodkowym, spiralnych lub  turbinowym przebiegiem pasów ruchu, dlatego spotyka się w ich znakowaniu dość często błędy. 

        
Przyjmuje się, że na małych rondach spiralnych i turbionowych strzałkami znakuje się TYLKO WLOTY, gdyż niedopuszczalnym jest brak zgodności kierunków jazdy strzałek kierunkowych na wlotach i jezdni. 

     Poniżej pokazano ten sam projekt z poprawkami. Zamiast znaków C-12 na wyspie powinny stać znaki C-1, gdyż C-9 stosuje się głównie na wysepkach kanalizujących ruch na wlotach. Ponieważ nie jest to "obiekt zorganizowany wg zasad "ruchu okrężnego", a na wlotach stoją znaki A-7, to na jezdni skrzyżowania powinny stać znaki powiadamiające kierującego, że znajduje się on na drodze z pierwszeństwem. Przyjęto stawiać znaki A-6 pozostawiając znak D-1 dla obiektów z pierwszeństwem tylko na jednym z kierunków.

    Należy pamiętać, że skrzyżowanie dróg publicznych z wyspą środkową i spiralnym układem pasów ruchu będąc w całości jednym obiektem infrastruktury drogowej (budowlą) nie jest pod względem zasad ruchu w całości jednym opisanym prawem skrzyżowaniem (art. 2.10 prd). Jest pod tym względem obiektem złożonym z wielu takich skrzyżowań. Jedzie się na nim wg ogólnych zasad ruchu właściwie co do miejsca na drodze i jego oznaczenia.

    Strzałka na wprost na wlocie oznacza, że z tak oznaczonego pasa ruchu kierujący pojedzie do przeciwległego wylotu bez potrzeby zmiany kierunku jazdy, włączania kierunkowskazów i zmiany pasa ruchu. Niestety tu tak nie jest. Np. na wlocie jest strzałka tylko do skrętu w prawo a na skrzyżowaniu zmienia się na wprost i w prawo, zaś w innym miejscu z w prawo robi się w lewo, albo lewo znika. To niedopuszczalny błąd.
Poprawne oznakowanie Ronda Solidarności w Koszalinie z kierunkową  segregacją ruchu na wlotach i spiralnym układem pasów ruchu.

  Znak C-12 mówi kierującemu, że pasy ruchu, nawet gdy nie są wyznaczone biegną jedynie okrężnie, a tu biegną spiralnie i na dodatek pojawiają się dopiero na tarczy tak zorganizowanego obiektu. Nieczytelne lub zasłonięte oznaczenie poziome rond spiralnych plus znak C-12 powoduje całkowity brak informacji o rzeczywistym przebiegu pasów ruchu i z tego powodu nie cieszą się te rozwiązania zbyt dużą popularnością. Postawienie znaków C-12 na wlotach obiektów zorganizowanych wg ogólnych zasad ruchu, szczególnie na wlotach jednopasowych bez strzałek, całkowicie myli kierujących rozumiejących dyspozycje tego znaku wg obowiązującego od 15 lat prawa, co naraża ich i innych kierujących na ryzyko kolizji lub wypadku, a w najlepszym przypadku dezorganizuje ruch. Znak drogowy ma powiadamiać kierującego jak powinien się zachować w miejscu nim oznaczonym, a tu nie dość, że nikt nie ma przed wjazdem pojęcia, że pasy ruchu biegną spiralnie to znak C-12 informuje go, że pasy ruchu biegną jedynie okrężnie, a nie wprost do wylotu. Nie da się pogodzić dwóch sprzecznych ze sobą organizacji ruchu na jednym obiekcie.

Szerokości

środa, 11 listopada 2015

44. Rondo Gierka w Sosnowcu nie było i nie jest "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym".

Rondo Gierka w Sosnowcu to skrzyżowanie z wyspą i kierunkową segregacja ruchu na wlotach. 

     Każdy plac jest złożonym obiektem budownictwa drogowego na którym może obowiązywać dowolna organizacja ruchu. I tak np. przed remontem na Rondzie Gierka w Sosnowcu jeden z kierunków ruchu był uprzywilejowany czyli na jednym z kierunków droga miała pierwszeństwo przejazdu, zaś po remoncie wszystkie jego wloty stały się podporządkowane, co nie zmienia faktu, że przecinające się na nim jednokierunkowe drogi tworzyły i nadal tworzą cztery opisane prawem zwykłe pojedyncze skrzyżowania. 

       Należy wyraźnie i jednoznacznie stwierdzić, że Rondo Gierka, pomimo postawienia na jego wlotach znaków C-12, wcale nie stało się w rozumieniu zasad ruchu w całości ani jednym KLASYCZNYM SKRZYŻOWANIEM ani SKRZYŻOWANIEM ZORGANIZOWANYM WG ZASAD RUCHU OKRĘŻNEGO.

     Skrzyżowanie dróg z wyspą lub w formie placu, rozumiane jako obiekt infrastruktury drogowej, jest "skrzyżowaniem zorganizowanym wg zasad ruchu okrężnego" nie dlatego, że ma wyspę lub, że ktoś postawił na jego wlotach znaki C-12, lecz dlatego, że zgodnie z nakazem tego znaku OBOWIĄZUJE NA NIM organizacja ruchu o polskiej nazwie RUCH OKRĘŻNY, której podstawą jest jednokierunkowa jezdnia biegnąca dookoła  wyspy środkowej lub placu o dowolnej wielkości i kształcie, w tym typu rondo, a zatem z jedynie okrężnym przebiegiem pasów ruchu. Zgodnie z nakazem znaku C-12 należy poruszać się na tej okrężnej jezdni bezkierunkowo przy jej prawej krawędzi (art. 16.4 p.r.d.) dookoła wyspy (skrzyżowanie z wyspą)  lub dookoła placu (skrzyżowanie w formie placu) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli dokładnie tak jak pokazuje to piktogram znaku. Ruch odbywa się nie w lewo, nie w prawo i nie na wprost do przeciwległego zjazdu lecz okrężnie. Przy tej organizacji ruchu zmiana kierunku jazdy następuje dopiero na wylotach i jest to zawsze skręt w prawo z pasa ruchu leżącego przy prawej krawędzi tej okrężnie biegnącej jezdni (art. 22.1, art. 22.2.1 i art. 22.5 p.r.d.) na drogę wylotową.

    Jest to zgodne zarówno z wiedzą czym jest RUCH OKRĘŻNY czyli znane od ponad 100 lat rozwiązanie komunikacyjne o historycznej nazwie ONE-WAY ROTARY SYSTEM, obecnie TRAFFIC CIRCLE  albo po angielsku ROUNDABOUT, jak i z dyspozycję znaku C-12, zapisaną tu czarnym wytłuszczonym drukiem.

        Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ("skrzyżowaniu o ruchu okrężnym", skoro nakazem znaku C-12 ustawionym na jego wlocie kierujący wie, że obowiązuje na całym obiekcie RUCH OKRĘŻNY) ruch odbywa się  dookoła wyspy, na pojedynczych skrzyżowaniach z wyspą na środku lub placu na złożonym obiekcie w formie placu, zwanym wg wykładni historycznej "skrzyżowanie (plac)", w kierunku wskazanym na znaku, czyli przy ruchu prawostronnym okrężnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazuje to układ  i zwrot strzałek na znakach C-12  i A-8 wg §36 i §5.8 rozporządzenia w/s znaków i sygnałów drogowych


   Oponentów twierdzących, że "skrzyżowanie" o którym jest mowa w dyspozycji znaku C-12 dotyczy całego obiektu zorganizowanego wg zasad ruchu okrężnego na którym kierującego obowiązują ogólne zasady ruchu tak jak gdyby pasy ruchu biegły na wprost do wylotów, zapraszam do zapoznania się z obowiązującym Polskę od 2006 roku zapisem Konwencji wiedeńskiej dotyczącym znaku D, 3 "OBOWIĄZUJĄCY RUCH OKRĘŻNY" którym jest nasz znak C-12.


   W poprzedniej redakcji jego opisu zapisano jedynie, że kierujący jest obowiązany przestrzegać zasad RUCHU OKRĘŻNEGO, a w aktualnej wyjaśniono co to znaczy i, że dotyczy to ruchu na SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM. Tych fachowców i tłumaczy którzy nie wiedzą co znaczy RUCH OKRĘŻNY i co w fachowym języku angielskim od 1928 roku oznacza słowo ROUNDABOUT zapraszam do zapoznania się z pozostałymi oficjalnymi wersjami językowymi konwencji, francuskiej i rosyjskiej.

Swoją drogą to dziwne, że podpisana 10 lat temu przez prof. Marka Belkę nowelizacja zapisów obowiązującej Polskę konwencji nie doczekała się do dziś dnia oficjalnego polskiego tłumaczenia.

     Jeżeli na pojedynczym skrzyżowaniu dwóch dróg skanalizowanym wyspą środkową lub placem zostaną podporządkowane wszystkie wloty, a pasy ruchu biegną na wprost do wylotów odśrodkowo, spiralnie lub po holendersku turbinowo, to wtedy taki obiekt nie będąc zorganizowanym wg zasad "ruchu okrężnego" nie może być oznaczany znakami C-12 "ruch okrężny", co niestety jest bezprawiem i polską patologią i co ma miejsce nie tylko na Rondzie GIERKA i nie tylko w Sosnowcu. Nie ma takiego zapisu w obowiązującym prawie które pozwala na dodanie do znaku A-7 znaku C-12. To znak A-7 dodawany jest do znaków C-12 w celu regulowania pierwszeństwa na wlotach obiektów zorganizowanych wg zasad ruchu okrężnego.

     Mając tą wiedzę możemy przyglądnąć się Rondu GIERKA w Sosnowcu. Jak pamiętamy przed zmianą było to niekierowane złożone skrzyżowanie w formie placu,  na którym jeden z kierunków miał pierwszeństwo. Było to w rozumieniu budowli, a nie zasad ruchu, typowe jednopoziomowe skrzyżowanie dróg publicznych o rozsuniętych wlotach z okrągła wyspą środkową.
Rondo E.Gierka w Sosnowcu przed zmianą organizacji ruchu

Schematyczne przedstawienie układu jezdni i kierunków jazdy.

    Na zdjęciu Ronda GIERKA po zmianie organizacji ruchu jednoznacznie widać kierunkowe oznakowanie jednego z wlotów.  Pasy ruchu nadal biegną na wprost do zjazdów, a nie jak to sugerują znaki C-12 bezkierunkowo dookoła placu. Tu zamiast znaków C-1 lub C-9 na wyspie do znaków A-7 dodano bez jakichkolwiek podstaw prawnych znaki C-12 zapominając, że "węgiel kamienny wcale nie znaczy to samo co kamień węgielny".
Takie oznakowanie zafundowali nam drogowcy 
(z nieuprawnionymi znakami C-12 na wlotach)

     Mamy zatem wg oznakowania wlotów dwie odmienne i sprzeczne ze sobą organizacje ruchu na jednym obiekcie. Nowa organizacja ruchu nie ma nic wspólnego z "obowiązującym ruchem okrężnym", gdyż jest nadal oparta wprost na ogólnych zasadach ruchu z kierunkowym oznaczeniem wlotów. Jedyna różnica polega na oznakowaniu wszystkich wlotów znakami A-7 dzięki czemu będący już na tak zorganizowanym obiekcie ma pierwszeństwo przed oczekującymi na wjazd na wszystkich kierunkach. Na wlotach postawiono bezprawnie znaki C-12, które są tu bezprawnymi odpowiednikami znaków C-9 pod pretekstem rzeczywistego braku przyzwolenia na znakowania wszystkich wlotów samotnymi znakami A-7 klasycznych skrzyżowań dwóch dróg, którym rzekomo ma być ten złożony obiekt.  

         Problem polega na tym, że wcale nie jest prawdą, że jest to pod względem zasad ruchu w całości jedno pojedyncze skrzyżowanie opisane w art. 2 pkt. 10 ustawy prawo o ruchu drogowym, a obiekt złożony, który jako taki wolno oznakować na wszystkich wlotach znakami A-7, co pokazano na ostatnim rysunku. 

       Nie jest to także w całości "skrzyżowanie zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego", gdyż takim jest tylko skrzyżowanie w rozumieniu obiektu budownictwa drogowego z wyspą środkową lub w formie placu,  na których obowiązuje organizacja ruchu RUCH OKRĘŻNY. Gdyby takim miało być  to by musiało wyglądać np. tak.Każdy jego wlot byłby w rozumieniu zasad ruchu "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym".

Obowiązująca organizacja  RUCH OKRĘŻNY
(Tu z uprawnionymi znakami C-12 na wlotach)

      Na rysunku poniżej  pokazano prawidłowe oznakowanie Ronda Gierka bez nieuprawnionych tu znaków C-12 wprowadzających w błąd kierujących rozumiejących nakaz tego znaku. Jest to obiekt budownictwa drogowego z wyspą na środku, który pod względem zasad ruchu składa się z czterech opisanych prawem skrzyżowań jednokierunkowych dróg. Ponieważ znak A-7 na obiektach które nie są "skrzyżowaniami o ruchu okrężnym" nie ma prawa występować samodzielnie należy na drodze z pierwszeństwem postawić np. znak A-6a
Obowiązująca organizacja  ZASADY OGÓLNE na obiekcie z wyspą środkową i
podporządkowanymi wszystkimi wlotami 
     Oznakowanie jest jednoznacznie i zgodnie z obowiązującym prawem.  

       Rondo GIERKA, tak jak wiele podobnych obiektów, jest w całości jednym obiektem infrastruktury drogowej, ale pod względem zasad ruchu jest obiektem złożonym z wielu opisanych prawem skrzyżowań dróg posiadających jezdnie. Wg aktualnie obowiązującej na nim organizacji ruchu kierujący mają obowiązek poruszać się na nim wg ogólnych zasad ruchu zgodnie z kierunkowym oznakowaniem w postaci strzałek P-8 i znaków F-10, adekwatne do miejsca i jego oznakowania. Z powodu braku sygnalizacji świetlnej (rondo nie jest kierowane) pojazdy silnikowe jadące na wprost wolno wyprzedzać jedynie na odcinkach przeplatania strumieni ruchu. Nie wolno tego czynić w obrębie przecinania się dróg na wlotach, bo wg prawa są to skrzyżowania. Każdy zjazd z tak zorganizowanego obiektu, poza wydzielonymi skrętami w prawo na wlotach, jest zawsze jazdą na wprost.

Tu znajduje się INSTRUKCJA OBSŁUGI ROND:
http://mrerdek1.blogspot.com/2015/07/39-ruch-okrezny-instrukcja-obsugi-rond.html
Szerokości