piątek, 23 października 2015

43. Kwadratowe "rondo" w Olsztynie na okrągło.

    Na wstępie zalecenie dla kandydatów na kierowców. NIE CZYTAJCIE MEGO BLOGA!
Do czasu zdania egzaminu rację ma wasz instruktor i to bez względu na prawdę obiektywną, gdyż tylko on wie jaką wiedzą dysponuje egzaminator i jakie prawo obowiązuje w danym WORD, bo to, że w każdym inne jest wiedzą powszechną.
-----------------

Plac Pułaskiego w Olsztynie jest doskonałym przykładem na podstawie którego można dowiedzieć się dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze pozwala zrozumieć zasady i sens rozwiązania komunikacyjnego jakim jest "ruch okrężny", a po drugie jak na życzenie państwowych egzaminatorów zamiast obowiązującego prawa w OSK stosuje się nielegalnie wprowadzone do praktyki WORD prawo korporacyjne w postaci "Metodyki egzaminowania" autorstwa samozwańczego super egzaminatora czyli audytora i założyciela Krajowej Rady Audytorów Władysława Drozda. Na stronie jednej z olsztyńskich szkół nauki jazdy znalazłem takie oto opracowanie. Kolorem niebieskim uzupełniłem materiał moim komentarzem.

Rondo kwadratowe w Olsztynie. Nauka jazdy. Schematy

Rondo - skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Rondo* (skrzyżowanie z ruchem okrężnym** ) – to skrzyżowanie na którym ruch odbywa się dookoła wyspy w kierunku wskazanym na znaku nakazu C-12 (ruch okrężny). ***

*) Określenie RONDO nie istnieje w polskim i międzynarodowym prawie o ruchu drogowym i jako takie nie ma prawa być używane do opisu zasad ruchu. RONDO to jedynie nazwa okrągłego lub owalnego placu, czyli zespołu skrzyżowań o dowolnej organizacji ruchu zależnej od jego oznakowania. W przepisach budowlanych, nie podając definicji RONDA ani jego organizacji ruchu, RONDO zaliczono do jednopoziomowych skrzyżowań skanalizowanych wyspą środkową.  Obiekty tego typu podzielono wg średnicy wyspy i ich średnicy zewnętrznej na mini, małe , średnie  i duże, a uczyniono to jedynie dla określenia dla takich obiektów wymagań technicznych i użytkowych co nie ma żadnego związku z zasadami ruchu określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym 

 **) Określenie "skrzyżowanie Z ruchem okrężnym" nie istnieje w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w nazwie znaku A-8. Takie określenie spotkamy w  oficjalnym dosłownym tłumaczeniu Konwencji wiedeńskiej. Odpowiednikiem tego określenia w polskim prawie jest określenie  "skrzyżowanie O ruchu okrężnym" zawarte w art. 24.7 p.r.d. co ważne dotyczącym zasad ruchu drogowego a ściślej pozwolenia na wyprzedzanie pojazdów silnikowych.  Poza tym znak A-8 to znak ostrzegawczy "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" i wcale nie dotyczy on "ronda", a jedynie każdego wlotowego skrzyżowania na dowolny co do wielkości i kształtu obiekt zorganizowany zgodnie z nakazem znaku  C-12, który z powodu braku należytej wiedzy naszych decydentów stawiany jest bezprawnie na wlotach obiektów zorganizowanych wprost wg ogólnych zasad ruchu, co nie ma nic wspólnego z ruchem okrężnym, ot taka sobie polska patologia. 

Nieprzestrzeganie tych zasad jest naruszeniem prawa. Nie jest więc obojętnym czy mówimy o "skrzyżowaniu o ruchu okrężnym" w związku z zasadami ruchu czy potocznie o całym obiekcie będącym "jednopoziomowym skrzyżowaniem dróg publicznych zorganizowanym wg zasad ruchu okrężnego" który w rozumieniu prawa nie jest w całości "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym". 

***) Znak nakazu C-12 RUCH OKRĘŻNY oznacza, że na skrzyżowaniu (skrzyżowaniu w rozumieniu zasad ruchu, czyli drogi dolotowej z sobą samą po okrążeniu centralnej przeszkody, a nie na skrzyżowaniu w rozumieniu całego obiektu infrastruktury drogowej) ruch (okrężny) odbywa się w kierunku wskazanym na znaku dookoła wyspy (na pojedynczym jednopoziomowym skrzyżowaniu dróg publicznych z wyspą) lub dookoła placu (na złożonym obiekcie infrastruktury drogowej w formie placu zwanym historycznie "skrzyżowanie-plac") u nas przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

Nie ma tu dowolności jazdy z prawej strony wyspy w lewo, w prawo lub na wprost do przeciwległego wylotu, bo do tego wystarczy znak C-1 lub C-9 ustawiony na wyspie lecz OKRĘŻNIE biegnącą  dookoła wyspy lub placu jednokierunkową jezdnią. Znak C-12 to nie  znak RONDO jak to sobie wymyślił były ministerialny urzędnik z czasów PRL. Jego dyspozycja oznajmia kierującym, że mają poruszać się dokładnie tak jak to robią lekkoatleci wbiegając na stadion. Dalej od wlotu poruszają się dookoła stadionu (wyspy lub placu) okrężnie biegnącymi torami (pasami ruchu jednokierunkowej jezdni) też przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

    Ronda,  którymi są tylko okrągłe lub owalne obiekty,  swoją konstrukcją ograniczają prędkość jazdy oraz zapewniają kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu, dzięki czemu wydatnie podnoszą poziom bezpieczeństwa.

       Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym obowiązuje zasada, że pojazd będący w ruchu wokół wyspy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi dojeżdżającemu do do skrzyzowania (zasada prawej ręki). Jeżeli jednak przed skrzyzowaniem, nad znakiem nakazu C-12 (ruch okrężny), znajduje się znak ostrzegawczy A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), wtedy pierwszeństwo posiada pojazd znajdujący się na jezdni okrężnej (na rondzie).

 Kwadratowe w RONDO w Olsztynie

       Poniżej przedstawione zostały prawidłowe drogi przejazdu przez rondo kwadratowe w Olsztynie.* Próba przejazdu innego niż na podanych schematach grozi spowodowaniem kolizji, powiększeniem salda posiadanych punktów karnych i dofinansowaniem Ministerstwa Finansów RP.**

*) Rekomendowane jako właściwe drogi przejazdu są zgodne z wymaganiami olsztyńskiego WORD, ale niestety sprzeczne z obowiązującym prawem ustawowym, gdyż w WORD bezprawnie obowiązuje prawo korporacyjne o nazwie " Metodyka egzaminowania" a nie zasady opisane w ustawie Prawo o ruchu drogowym i Konwencji wiedeńskiej. 

**) Jeżeli prawdą jest, że olsztyńska Policja wymaga takich zachowań jak to pokazano na stronie OSK, to znaczy, że i ona, tak jak pojazdy OSK i WORD, nie przestrzega obowiązującego prawa.

    Jeżeli masz wątpliwości związane z poruszaniem się po rondzie kwadratowym umów się na jazdy doszkalające przed egzaminem.*

*) Konstrukcja słowna KWADRATOWE RONDO przypomina kwadraturę koła, jedno nonsensowne, a drugie niewykonalne. RONDO to okrągły lub owalny plac i nic więcej. Polska i Europa to nie USA gdzie mają jedynie amerykański znak RONDO i taką też jedynie amerykańską organizację ruchu na skrzyżowaniach z wyspą traktowanych prawem federalnym w całości nie jak PLAC a jak pojedyncze "normalne" skrzyżowanie dwóch dróg z podporządkowanymi wszystkimi wlotami co nie ma nic wspólnego z ruchem okrężnym także w USA gdyż tam on nosi nazwę TRAFFIC CIRCLE. Nawet RODO na Wyspach nie ma nic wspólnego ani z RONDEM w USA ani kontynentalną Europą czego nie wie niestety twórca prawa korporacyjnego obowiązującego w WORD Olsztyn Władysław Drozd z KRA.

Do egzaminu doszkolą i przy okazji nauczą bezprawia. Pasy ruchu wcale nie biegną tu jedynie na wprost do zjazdów, a ulice wcale się nie krzyżują na narożnikach placu pod katem prostym na których objeżdżając wyspę skręca się w lewo. Tu drogowcy oznakowali jezdnię poziomo zgodnie z nakazem znaku C-12, wyznaczając dwa koncentryczne pasy ruchu okalające plac. W polskim i międzynarodowym prawie nie ma zróżnicowania zasad ruchu w zależności od promienia lub kąta zmiany kierunku przebiegu DROGI. Jazda drogą biegnącą po łuku, sekwencji łuków lub po okręgu do póki odbywa się bez opuszczania tej drogi nie wymaga zastosowania się do wymogów art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dlatego dla ruchu okrężnego nie ma znaczenia ani kształt, ani wielkość tak zorganizowanego obiektu, gdyż to jedynie okrężnie biegnąca jednokierunkowa jezdnia i nic więcej. Cała reszta to wprost zasady ruchu zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dlatego na tak zorganizowanym obiekcie który w całości nie jest pojedynczym skrzyżowaniem w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 p.r.d.) a nadal placem są przejścia dla pieszych, parkingi  i przystanki czy budynki użyteczności publicznej. 

   Wjazd i jazda jednokierunkowa jezdnią biegnącą dookoła placu to kontynuacja jazdy na wprost, co do zasady przy prawej krawędzi jezdni, a zjazd będący skrętem w prawo na drogę wylotową, nawet jak się nie kręci kierownicą, to zawsze skręt w prawo z okrężnie biegnącej drogi na jezdnię drogi wylotowej co jako opuszczenie drogi i wjazd na inną wymaga zastosowania się do art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie jest to interpretacja prawa, a wprost jego stosowanie.

Schematy prawidłowego (wg ustawy p.r.d.) przejazdu przez  kwadratowe "rondo"w Olsztynie Plac Pułaskiego

        Przy obowiązującym "Ruchu okrężnym" w rozumieniu znaku C-12 należy jechać na wprost okrężnie przy prawej krawędzi jezdni (art. 16.4 p.r.d.) - rys. po lewej. Wewnętrznym pasem ruchu wolno jechać tylko wtedy gdy pas zewnętrzny jest zajęty, a kierujący omija lub wyprzedza także w obrębie wlotów (art. 24.7 p.r.d.) innego kierującego, tu także gdy chce zaparkować - rys. po prawej. Sygnalizuje się jedynie zamiar zmiany pasa ruchu (art. 22.4, art. 22.5 p.r.d.) lub skrętu w prawo (art. 22.2.1, art. 22.5 p.r.d.) na drogę wylotową, tu także gdy chce się skręcić w lewo ( art. 22.2.2 i art. 22.5 p.r.d.) na parking.
*************
     To co pokazano poniżej na stronie OSK "CBA" Olsztyn , uzupełnione o informację, że kierujący ma obowiązek sygnalizowania zamiaru skrętu w lewo na narożnikach tego placu, to nie jazda okrężna w rozumieniu znaku C-12, a jazda wg ogólnych zasad ruchu obowiązujących PRZY BRAKU NA WLOTACH ZNAKÓW C-12 i pasach ruchu biegnących na wprost do zjazdów. Wtedy objeżdżając plac na każdym narożniku należy skręcić w lewo wcześniej zmieniając pas ruchu na lewy i sygnalizując zawczasu i wyraźnie swoje zamiary. Każdy plac to zespół opisanych prawem osobnych skrzyżowań na których należy poruszać się wg ogólnych zasad ruchu zgodnie z  jego kierunkowym oznakowaniem. Przy obowiązującym ruchu okrężnym te skrzyżowania nie znikają lecz zmienia się w nich  przebieg dróg, 
*****************************************************************
Schematy (NIE)prawidłowego przejazdu przez plac Pułaskiego  w Olsztynie wymagany przez WORD Olsztyn. Sprzeczne z obowiązującym prawem przy okrężnym przebiegu pasów ruchu co oznajmia kierującym nakaz znaków C-12 "ruch okrężny".


   Jak widać można oznakować wszystkie wloty znakami A-7 nawet jak plac nie jest zorganizowany wg zasad ruchu okrężnego